Du lịch cộng đồng

Tạo ra các hoạt động đem lại lợi ích chung cho cả bản thân và cộng đồng

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động địa phương, phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tạo điều kiện, cung cấp môi trường làm việc an toàn cho người dân địa phương để họ có cơ hội nâng cao và phát triển bản thân

- Tạo ra các hoạt động nhằm cải thiện đời sống và gia tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Du lịch bền vững

Giảm thiểu các tác động tiêu cực từ du lịch lên đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường (giảm thiểu các chi phí và nâng cao tối đa các lợi ích của du lịch cho môi trường tự nhiên và cộng đồng địa phương và có thể được thực hiện lâu dài nhưng không ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi mà nó phụ thuộc vào.)

- Giảm thiểu các tác động đến môi trường (động vật, các sinh cảnh sống, nguồn lợi sống, sử dụng năng lượng và ô nhiễm...) và cố gắng có lợi cho môi trường.

- Tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương (nói không với việc thay đổi bản sắc vốn có của địa phương nhằm bảo tồn văn hoá dân gian. 

- Bảo vệ và nâng cao giá trị của ngành nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ và không gian văn hóa thông qua các hoạt động du lịch. 

- Kết hợp phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và cộng đồng địa phương. 

- Tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Du lịch trải nghiệm

Thúc đẩy giao lưu và tương tác giữa khách du lịch và người dân địa phương

- Tuyên truyền các giá trị của sự đa dạng văn hoá cũng như gìn giữ bản sắc dân tộc cho khách du lịch và người dân địa phương .

- Tạo ra các hoạt động trải nghiệm chân thực và giao lưu với người dân địa phương cho khách du lịch. 

- Đem lại cho du khách những kiến thức về văn hoá, lịch sử của vùng đất Ninh Bình nói riêng và của Việt Nam nói chung.