Dự án bền vững

Lời nói luôn đi đôi với hành động. Tam Coc Garden luôn hy vọng có thể góp sức mình trong hành trình phát triển bền vững của quê hương Ninh Bình. Hãy cùng chúng tôi tham gia vào những chiến dịch đặc biệt giúp đỡ cho những người dân địa phương nhé!

Tháng 10/2018 - tháng 12/2018: Tài trợ dự án đội ca múa dân gian thôn Hải Nham với chi phí 100 triệu VNĐ bao gồm tài trợ trang phục, sửa chữa nhà văn hoá, mời biên đạo múa về xây dựng các bài biểu diễn múa hoàn chỉnh ... nhằm duy trì nếp sinh hoạt văn nghệ cho các bà, các mẹ, các chị, đồng thời phát triển hoạt động nghệ thuật khu vực. 

Tháng 1/2019 - tháng 4/2019: Tổ chức lớp học tiếng Anh giao tiếp cho người lái đò địa phương và trẻ em khó khăn. Đây là cơ hội để người dân nơi đây có thể trò chuyện dễ dàng hơn cùng khách du lịch nước ngoài, gia tăng thu nhập và giúp các em nhỏ có một tương lai tươi sáng hơn.